Misiune, Viziune, Politică

           Misiunea organizației noastre este de a furniza produse de cea mai înaltă calitate respectând atât nevoile și solicitările clienților cât și prevederile legale.

           Viziunea organizației noastre este de a fii lideri de piață, în condiții de competitivitate sub aspectul prețului, termenelor și performațelor obținute.

           Politica în domeniul calității se adresează tuturor angajaților, indiferent de locul de muncă sau nivelul de pregătire al acestora. Aceștia au obligația de a îndeplini cerințele stabilite în domeniul HACCP aplicabile propriului domeniu de activitate. Obiectivul strategic privind politica de calitate și siguranță alimentară a SC ALDIS SRL de a păstra și îmbunătății continuu reputația de calitate și siguranță alimentară, bazată pe atitudinea loială și profesională a fiecărui angajat față de firmă.

           Fiecare produs constituie o recomandare pentru noi și o bază de referință pentru clienții noștri. Într-un mediu atât de dinamic, atitudinea față de client este esențială. Succesul companiei depinde de succesele și satisfacția clienților noștri, astfel încât ne dorim să devenim parteneri de încredere care să ofere siguranța acestora.
           Această politică impune realizarea de produse de calitate obținute în condiții de deplină siguranță alimentară pentru îndeplinirea în totalitate a cerințelor clienților noștri, în vederea atingerii satisfacției acestora. Amprenta seriozității se regăsește ăn toate activitățile companiei, în felul în care ne respectăm clienții și partenerii și în activitatea fiecărui angajat. Prezența noastră pe diferite piețe asigură respectarea normelor specifice sociale, organizaționale și etice.

Viziunea fondatorului

           “Pentru cei care au consumat deja preparatele din carne de la Aldis, rândurile de mai jos vin ca o confirmare a alegerii făcute iar pentru cei care înca nu au avut ocazia, vin ca o provocare în a descoperi “ gustul mezelurilor românești de calitate”.
Calitatea reprezintă mai mult decât un slogan pentru firma Aldis, este un principiu căruia I se subordonează întreaga activitate, este garanția siguranței alimentare și a satisfacerii consumatorilor.
           Prin tot ce face Aldis își respectă consumatorii și ca lider de piață impune respect, ridicând ștecheta pentru întreaga industrie.”

Director General
GEORGE NAGHI